WOKALISTYKA

Naucz się mówić i śpiewać świadomie, by móc w pełni wyrażać siebie.

Oferta SZkolenia dla pracowników firm

ODDYCHAJ BEZ STRESU
ZARZĄDZAJ EMOCJAMI

To innowacyjne rozwiązanie dla osób związanych z biznesem. Podczas szkolenia, uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami relaksacji i oddechowymi, które pozwolą im zminimalizować stres i poprawić jakość życia. Dodatkowo, na szkoleniu będą poruszane tematy związane z zarządzaniem emocjami w miejscu pracy. Będzie to okazja dla uczestników, by dowiedzieć się, jak radzić sobie ze stresem i emocjami, które mogą wpływać na ich efektywność w pracy.

Umiejętność zarządzania emocjami jest niezbędna w środowisku zawodowym. Racjonalne myślenie w znacznym stopniu ułatwia efektywne działania. Ciało, umysł, oddech i głos to narzędzia pracy Twoich pracowników. Od ich mocy i współdziałania zależy jak potoczą się rozmowy biznesowe, negocjacje i czy współpraca rozwinie się w dobrym kierunku. Uczestnicy szkolenia ODDYCHAJ BEZ STRESU – ZARZĄDZAJ EMOCJAMI, poznając techniki i ćwiczenia oddechowe – odzyskują spokój i motywację do działań, poprawiają autoprezentację – zyskują wiarygodność, poprawiają swój wizerunek i uczą się większej odporności na sytuacje stresowe na zebraniach zespołowych, konferencjach i w kontakcie bezpośrednim z klientem.

 

Dzięki rozwojowi odporności psychicznej możemy w znaczący sposób podnieść własną zdolność radzenia sobie z trudnościami, zachować równowagę emocjonalną, łatwiej adaptować się do zmian, unikać negatywnych efektów nadmiernego stres i dzięki temu lepiej radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi.

Group of businesspeople attending a seminar

Dzięki szkoleniu ODDYCHAJ BEZ STRESU

Zarządzaj emocjami Twoi pracownicy:

  • nauczą się oddychać przeponą – co korzystnie wpływa na zdrowie, stan psycho-fizyczny, moc głosu i radzenie sobie ze stresem.
  • poznają skuteczne sposoby relaksacji i odpuszczania napięcia mięśniowego.
  • odnajdą w sobie pokłady energii i motywacji do działań biznesowych.
  • nauczą się świadomie wyrażać i skutecznie negocjować, także w sytuacjach dynamicznych, o podwyższonym poziomie stresu.
  • poprawią jakość rozmów, brzmienie głosu, postawę ciała i argumentację w rozmowie z klientem w kontakcie bezpośrednim.
  • poprawią autoprezentację, wizerunek, odzyskają odwagę i pewność siebie poprzez przebudowanie niewspierających przekonań.
  • poznają sposoby kontrolowania emocji i znaczenie autoregeneracji oraz koncentracji na zmniejszenie stresu
  • zdobędą umiejętności pozwalające utrzymywać równowagę i harmonię pomiędzy ciałem i umysłem, co pozytywnie wpływa na motywację do pracy.
  • nauczą się wpływać na nastawienie i własne reakcje, by lepiej sobie radzić w sytuacjach stresu i dużej niepewności oraz z trudnymi emocjami.

Prowadząca szkolenie:

Kinga Miśkiewicz

Od 15 lat prowadzę indywidualne i grupowe szkolenia z emisji głosu. Przygotowuję uczestników warsztatów do publicznych wystąpień, skutecznej sprzedaży, negocjacji i prezentacji. Wśród moich klientów są aktorzy, wokaliści, prawnicy, politycy, wykładowcy, dziennikarze, pracownicy call center, liderzy zespołów, artyści, mówcy i coachowie którzy chcą stać się w pełni profesjonalni w swoich działaniach biznesowych.

 

Wiem, że dzięki uczestnictwu w szkoleniu, każdy może w pełni wykorzystać potencjał swojego głosu. Przemówienia, negocjacje i rozmowy biznesowe mogą stać się okazją do wyrażenia swojej wiedzy i pomysłów. Poprzez poprawę brzmienia głosu, dzięki wyrazistej dykcji, wyrównaniu tempa i głośności mówienia, uczestnicy szkolenia nawiązują lepszą relację z rozmówcami, utrzymują ich uwagę, lepiej panują nad stresem i pozbywają się tremy podczas wystąpień publicznych i negocjacji biznesowych. Dzięki mojemu doświadczeniu jako wokalistka i lektorka, wykształceniu z zakresu psychologii i coachingu oraz wieloletniej praktyce, otwieram moim klientom i uczestnikom szkoleń drogę do jasnej komunikacji, co poprawia jakość ich pracy i przekłada się na osiągnięcia.

 

Biznesowo współpracuję z kadrami zarządzającymi i zespołami pracowników, szkoląc z komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, co sprzyja budowaniu wizerunku organizacji. Wspieram także coachingowo liderów w planowaniu kariery zawodowej i umiejętnym osiąganiu sukcesu. Wykorzystuje wiedzę i doświadczenie w pracy przed mikrofonem i kamerą, opracowując strategie wizerunkowe i prowadząc konsultacje medialne.

 

Każdego roku przeprowadzam około 1000 godzin z indywidualnymi uczestnikami a w moich szkoleniach wzięło udział już ponad 20000 osób.