WOKALISTYKA

Naucz się mówić i śpiewać świadomie, by móc w pełni wyrażać siebie.

Oferta SZkolenia dla pracowników firm

GŁOS W BIZNESIE

Szkolenie przygotowuje do skutecznych rozmów biznesowych i satysfakcjonujących wystąpień. Poprawia wizerunek, sposób mówienia i zwiększa odporność na stres i tremę na zebraniach zespołowych, konferencjach i w kontakcie bezpośrednim z klientem.

Głos to jedno z narzędzi pracy Twoich pracowników. Od jego brzmienia i wyrazistości zależy jak potoczą się rozmowy biznesowe, negocjacje i czy współpraca rozwinie się w dobrym kierunku. Szczególnie dziś, kiedy wiele umów negocjujemy online lub przez telefon, to JAK mówimy ma wyjątkowe znaczenie!

Uczestnicy szkolenia doskonalą jakość swoich rozmów i wystąpień, poznając techniki emisji głosu i poprawiając autoprezentację – zyskują wiarygodność, poprawiają swój wizerunek i uczą się większej odporności na sytuacje stresowe na zebraniach zespołowych, konferencjach i w kontakcie bezpośrednim z klientem.

Cinematic image of a conference meeting.

Dzięki szkoleniu Twoi pracownicy:

  • nauczą się świadomie wyrażać i skutecznie negocjować, także w sytuacjach dynamicznych, o podwyższonym poziomie stresu.
  • poprawią jakość rozmów, brzmienie głosu, postawę ciała i argumentację w rozmowie z klientem w kontakcie bezpośrednim.
  • zyskają wyrazistość mowy, mocne brzmienie głosu i lepiej trafią do rozmówców.
  • nauczą się oddychać przeponą – co korzystnie wpływa na moc głosu i radzenie sobie ze stresem.
  • poprawią skuteczność rozmów i wystąpień na zebraniach zespołowych, konferencjach telefonicznych i online, webinarach i prezentacjach.
  • poprawią autoprezentację, wizerunek, odzyskają odwagę i pewność siebie poprzez przebudowanie niewspierających przekonań.

Prowadząca szkolenie:

Kinga Miśkiewicz

Od 15 lat prowadzę indywidualne i grupowe szkolenia z emisji głosu. Przygotowuję uczestników warsztatów do publicznych wystąpień, skutecznej sprzedaży, negocjacji i prezentacji. Wśród moich klientów są aktorzy, wokaliści, prawnicy, politycy, wykładowcy, dziennikarze, pracownicy call center, liderzy zespołów, artyści, mówcy i coachowie którzy chcą stać się w pełni profesjonalni w swoich działaniach biznesowych.

 

Wiem, że dzięki uczestnictwu w szkoleniu, każdy może w pełni wykorzystać potencjał swojego głosu. Przemówienia, negocjacje i rozmowy biznesowe mogą stać się okazją do wyrażenia swojej wiedzy i pomysłów. Poprzez poprawę brzmienia głosu, dzięki wyrazistej dykcji, wyrównaniu tempa i głośności mówienia, uczestnicy szkolenia nawiązują lepszą relację z rozmówcami, utrzymują ich uwagę, lepiej panują nad stresem i pozbywają się tremy podczas wystąpień publicznych i negocjacji biznesowych. Dzięki mojemu doświadczeniu jako wokalistka i lektorka, wykształceniu z zakresu psychologii i coachingu oraz wieloletniej praktyce, otwieram moim klientom i uczestnikom szkoleń drogę do jasnej komunikacji, co poprawia jakość ich pracy i przekłada się na osiągnięcia.

 

Biznesowo współpracuję z kadrami zarządzającymi i zespołami pracowników, szkoląc z komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, co sprzyja budowaniu wizerunku organizacji. Wspieram także coachingowo liderów w planowaniu kariery zawodowej i umiejętnym osiąganiu sukcesu. Wykorzystuje wiedzę i doświadczenie w pracy przed mikrofonem i kamerą, opracowując strategie wizerunkowe i prowadząc konsultacje medialne.

 

Każdego roku przeprowadzam około 1000 godzin z indywidualnymi uczestnikami a w moich szkoleniach wzięło udział już ponad 20000 osób.