Głos w Komunikacji: Badanie Alberta Mehrabiana.

2023-11-15

Odkrywając Niewidzialny Wymiar Komunikacji:

Kiedy mówimy o komunikacji, często koncentrujemy się na słowach – tych wyraźnych i zrozumiałych. Ale co, jeśli powiem Ci, że słowa to tylko wierzchołek góry lodowej w świecie komunikacji? Już w latach 60. XX wieku Albert Mehrabian, profesor psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim, przeprowadził serię eksperymentów, które odmieniły nasze postrzeganie komunikacji interpersonalnej. Jego badania ujawniły, że w przekazywaniu uczuć i postaw, tylko 7% wpływu ma to, co mówimy. Pozostałe 93% to niewerbalne aspekty – nasz ton głosu (38%) i mowa ciała (55%). To znaczy, że nasz głos i gesty mówią więcej niż tysiąc słów. Zadziwiające, prawda?

Głos i Mowa Ciała: Nieme Narratory Naszych Opowieści

Mehrabian odkrył, że sposób, w jaki coś mówimy, może całkowicie zmienić znaczenie naszych słów. To, jak podnosimy głos, przyspieszamy mowę czy zmieniamy intonację, ma olbrzymi wpływ na to, jak jesteśmy odbierani przez innych. Pomyśl o tym, jak zmienia się Twój głos, kiedy jesteś zdenerwowany, w porównaniu do chwil, gdy czujesz się zrelaksowany. Podobnie jest z mową ciała – gesty, postawa, a nawet wyraz twarzy mogą przekazać pełen zakres emocji, często mówiąc więcej niż moglibyśmy wyrazić słowami. Mehrabian podkreślił, że skuteczna komunikacja to umiejętność czytania i interpretowania tych subtelnym sygnałów, co jest kluczowe w zrozumieniu prawdziwych intencji i emocji naszych rozmówców. Komunikacja jest nieodłącznym elementem ludzkiego doświadczenia, a prace Alberta Mehrabiana, zwłaszcza jego teoria „7%-38%-55%”, odgrywają istotną rolę w zrozumieniu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

 

Rola Głosu w Przekazywaniu Informacji

Głos nie jest tylko narzędziem do przekazywania treści, ale wyraża stosunek mówiącego do otoczenia, jego emocje, nastrój i samopoczucie. Zmiany w tonie głosu, takie jak obniżenie go pod wpływem smutku, przyspieszenie przy lęku czy podwyższenie w stanie radości, mają znaczący wpływ na sposób, w jaki jesteśmy odbierani przez słuchaczy. Głos może być też narzędziem wpływu i sposobem na rozwiązywanie konfliktów.

Teoria 7%-38%-55%

Według Mehrabiana, tylko 7% znaczenia naszych komunikatów pochodzi ze słów, które wypowiadamy. Aż 38% to ton głosu, a 55% to mowa ciała. To pokazuje, jak ważne jest nie tylko to, co mówimy, ale przede wszystkim jak to mówimy.

Znaczenie Tonu Głosu

Mehrabian zwrócił uwagę na znaczenie tonu głosu w efektywnej komunikacji. Sposób modulacji głosu, zmiana tempa czy intonacji, mogą całkowicie zmienić percepcję wypowiedzi przez odbiorcę. Ton głosu jest niczym instrument w orkiestrze komunikacji – nadaje rytm i emocjonalny odcień naszym słowom. Zmieniając tonację, możemy wyrazić szereg emocji, od entuzjazmu po niepewność, co ma bezpośredni wpływ na to, jak nasze wypowiedzi są interpretowane przez słuchaczy. Ponadto, adekwatny ton głosu może zwiększyć naszą wiarygodność i przekonujączość, zwłaszcza w sytuacjach wymagających perswazji lub wyjaśnienia skomplikowanych kwestii. 

Kontekst Badań

Warto pamiętać, że teoria Mehrabiana dotyczy głównie komunikowania uczuć i postaw. W przekazywaniu faktów słowa mogą mieć większe znaczenie, jednak nadal sposób ich wyrażenia ma istotny wpływ na zrozumienie i akceptację przekazu. Ważne jest, aby zrozumieć kontekst badań Mehrabiana. Jego teoria dotyczy głównie sytuacji, w których komunikujemy uczucia lub postawy. W komunikacji faktów czy danych, słowa mogą mieć większe znaczenie. Jednak nawet w tych kontekstach, sposób, w jaki coś mówimy, może wpłynąć na to, jak nasze słowa zostaną zrozumiane i zaakceptowane.

Praktyczne Zastosowania

Znajomość teorii Mehrabiana jest przydatna w różnych dziedzinach – od edukacji, przez biznes, po publiczne wystąpienia. Rozumienie, jak słuchacze reagują na nasz ton głosu i mowę ciała, jest kluczowe w skutecznej komunikacji.

Podsumowanie

Badania Mehrabiana otwierają nowe perspektywy w zrozumieniu ludzkiej komunikacji. Uświadamiają, że skuteczna komunikacja to nie tylko odpowiedni dobór słów, ale również sposób ich przekazania. To cenna wiedza, która może znacząco poprawić umiejętności komunikacyjne na różnych płaszczyznach.


Źródło: A. Mehrabian: Silent Messages: Implicit Communication of Emotions and Attitudes. Belmont 1981. Total Liking = 7% Verbal Liking + 38% Vocal Liking + 55% Facial Liking.