WARSZTATY GRUPOWE

Jestem trenerką emisji głosu, psychologiem i certyfikowanym coachem oraz mentorką komunikacji biznesowej i medialnej. Gromadząc doświadczenie jako wokalistka i lektorka radiowa i TV oraz w wieloletniej pracy na scenie i przed kamerą, stworzyłam autorską metodę wspierającą uczestników moich warsztatów w autentycznym wyrażaniu siebie. Zapraszam na warsztaty!

Głos w biznesie - szkolenie dla firm

Głos to dla większości z nas narzędzie pracy. Od jego mocy, brzmienia i doboru słów zależy jak zostaniemy odebrani przez innych - zarówno klientów jak i współpracowników i czy nasza współpraca rozwinie się w dobrym kierunku .

Dzisiejszy rynek pracy bardziej niż kiedykolwiek wymaga umiejętności dobrej autoprezentacji i świadomego posługiwania się głosem, co jest często niezbędnym warunkiem decydującym o sukcesie. Ćwiczenia emisji głosu od lat pobierają politycy, dziennikarze, wpływowi biznesmeni i mówcy po to, by to co mówią w pełni trafiło do odbiorców. Szczególnie dziś, kiedy większość ofert negocjujemy online lub przez telefon to JAK mówimy ma wyjątkowe znaczenie!

Stale rosnąca konkurencja na rynku pracy narzuca firmom, ich pracownikom i liderom nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zajęcia z emisji głosu stały się więc jedną z najskuteczniejszych i najczęściej wybieranych form rozwoju osobistego. Warsztaty pomagają odkryć naturalne brzmienie, siłę i potencjał głosu. Poprzez poprawę brzmienia głosu, artykulacji, wyregulowanie oddechu, tempa i głośności mówienia uczestnicy warsztatów nawiązują lepszą relację ze słuchaczami, utrzymują ich uwagę, panują nad stresem i tremą. Dzięki warsztatom z kształcenia mowy, głos którego używamy staje się pełny i naturalnie brzmiący, korzystnie wpływając na wizerunek - wyraża myśli, przekazuje wiedzę i pomysły tak, by treść w pełni dotarła do słuchacza.

Cel szkolenia:
Świadome i optymalne komunikowanie się głosem.
Umiejętność wykorzystania maksymalnego potencjału głosu w sytuacjach dynamicznych, o podwyższonym poziomie stresu.
Podniesienie kompetencji negocjacyjnych.
Podniesienie jakości wystąpień na zebraniach zespołowych, konferencjach telefonicznych i online, webinarach, prezentacjach itp.

wg cennika

Oddychaj bez stresu - szkolenie dla firm

Ciało, oddech i głos to narzędzia pracy Twoich pracowników. Od ich mocy i współdziałania zależy jak potoczą się rozmowy biznesowe, negocjacje i czy współpraca rozwinie się w dobrym kierunku.
Uczestnicy szkolenia ODDYCHAJ BEZ STRESU, poznając techniki i ćwiczenia oddechowe oraz sposoby radzenia sobie ze stresem - odzyskują spokój i
motywację do działań, poprawiają autoprezentację - zyskują wiarygodność, poprawiają wizerunek i uczą się większej odporności na sytuacje stresowe podczas zebrań zespołowych, konferencji i w kontaktach bezpośrednich z klientem.

DZIĘKI SZKOLENIU
ODDYCHAJ BEZ STRESU
TWOI PRACOWNICY:
•nauczą się oddychać przeponą - co korzystnie wpływa na samopoczucie, stan psycho-fizyczny, moc głosu i radzenie sobie ze stresem.
•poznają skuteczne sposoby relaksacji i odpuszczania napięcia mięśniowego.
•odnajdą w sobie pokłady energii i motywacji do działań biznesowych.
•nauczą się świadomie wyrażać i skutecznie negocjować, także w sytuacjach dynamicznych, o podwyższonym poziomie stresu.
•poprawią jakość rozmów, brzmienie głosu, postawę ciała i argumentację w rozmowie z klientem w kontakcie bezpośrednim i online.
•poprawią autoprezentację, wizerunek, odzyskają odwagę i pewność siebie poprzez przebudowanie niewspierających przekonań.
•zdobywają wiedzę na własny temat.
•integrują się i lepiej poznają zespół.

wg cennika