darmowe statystyki stron

OFERTA

Gromadząc doświadczenie na scenie i w studiach nagrań, łącząc unikalne techniki śpiewu, stworzyłam autorską metodę kształcenia głosu.

"Przepis na artystę: Jeden procent talentu,
Dziewięć procent szczęścia i dziewięćdziesiąt procent pracy."

Ignacy Jan Paderewski

LEKCJE ŚPIEWU - zajęcia indywidualne

Indywidualne lekcje śpiewu rozrywkowego, których celem jest wspomaganie naturalnego i świadomego wydobycia głosu. W trakcie indywidualnych zajęć, dowiesz się czym jest prawidłowy oddech i jego podparcie, rozwiniesz brzmienie i skalę głosu, nauczysz się wykorzystywać rezonatory, poprawisz artykulację i intonację.
Warsztaty przygotowują do różnego typu konkursów wokalnych, przesłuchań i egzaminów, także na wydziały piosenkarskie i aktorskie. Część zajęć zawiera elementy pracy na scenie, autoprezentacji i rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacji kontaktu z publicznością. W trakcie zajęć istnieje możliwość pracy także nad autorskim materiałem.

"Często bronimy się przed akceptacją jakiejś idei tylko dlatego,
że wyrażana jest tonem, którego nie akceptujemy."

Fryderyk Nietzsche

KSZTAŁCENIE MOWY - zajęcia indywidualne

Indywidualne warsztaty dla osób chcących odkryć naturalne brzmienie, siłę i potencjał własnego głosu w mowie. Często ci, dla których głos jest jednym z narzędzi pracy, odczuwają problemy z nim związane. Rozwijanie głosu rozpoczynamy od przywrócenia naturalnego rytmu oddychania i podparcia głosu oraz prawidłowej postawy, poczucia ciała, rozwinięcia umiejętności wykorzystania rezonatorów i poprawy artykulacji. Część zajęć zawiera elementy autoprezentacji i zgłębiania umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacji konfrontacji z publicznością. Są to zajęcia dające poczucie większej samoświadomości, poprawiające jakość życia w wielu aspektach: osobistym, społecznym i zawodowym.

EMISJA GŁOSU DLA DZIECI - zajęcia indywidualne

Dla kogo są te zajęcia?
- dla dzieci, które lubią śpiewać, w celu poprawienia niedociągnięć wokalnych
- dla dzieci, których głos w mowie lub śpiewie brzmi cicho i niepewnie
- dla dzieci, u których widoczne jest zainteresowanie muzyką, w celu poszerzenia świadomości muzycznej

Głównym celem zajęć rozwijających aparat głosowy dziecka jest poprawa jakości mowy i śpiewu, dzięki wspomaganiu naturalnego wydobycia głosu.

Młodzi ludzie od początku swojej edukacji stają w obliczu publicznych wystąpień i wyzwań - np. w postaci odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela. Towarzyszący temu stres często spowodowany jest niepewnością dziecka. Poczucie siły drzemiącej we własnym głosie dodaje pewności siebie, której w tym wieku często brakuje. Podczas zajęć dzieci nabywają umiejętności aktorskich, recytatorskich oraz umiejętności zachowania się na scenie. Stają się pewniejsze siebie - w relacjach z rówieśnikami i  podczas stresujących zajęć lekcyjnych.

Poprzez śpiew kształcimy muzykalność i rozwijamy dźwiękową wyobraźnię. W trakcie prostych ćwiczeń dykcyjnych pracujemy nad prawidłową wymową, poprawiając sprawność narządów artykulacyjnych. Dzięki ćwiczeniom oddechowym i intonacyjnym, dzieci nabywają prawidłowych nawyków emisyjnych, zaczynają mówić i śpiewać wyraźniej, głośniej i pewniej, oraz zachęcane są do dalszych wokalnych i muzycznych poszukiwań.